HİZMETLERİMİZ
Danışmanlık:
Vomatek Mühendislik, Çevre, Hidrolik, Kıyı ve Geoteknik Mühendisliği alanlarında zorlu projelerin uygulama ve projelendirmesinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

AR-GE:
Vomatek Mühendilik Çevre, Hidrolik, Kıyı ve Geoteknik Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemleri ortadan kaldırmak için akademi ve sanayi işbirliği ile yeni ürünler geliştirmektedir.

Modelleme:
Vomatek Mühendilik Çevre, Hidrolik, Kıyı ve Geoteknik Mühendisliği alanlarında tasarım aşamasındaki veya işletmede problemleri olan yapıların performanslarını bilgisayar destekli mühendislik metodu kullanarak modelleme hizmeti vermektedir.

Görüntü İşleme:
Vomatek Mühendilik yaşam boyu veya hasar sebebiyle izlenmesi gereken yapıların sürekli veya kısa dönemli izlenmesini kameralarla gerçekleştirmektedir.

İletişim


          Ahi Evran Caddesi Nazmi Akbacı İş Merkezi No: 186
          34398 Maslak - İSTANBUL

+90 212 346 22 36 / Faks: +90 212 346 22 37

info@vomatek.com